הצבעים יעבדו בשבילכם
הצבעים יעבדו בשבילכם
הצבעים יעבדו בשבילכם