יום הגבר הבינלאומי – שיח מעצבים מרגש עם מעצבים- גברים שעשו חייל בתחום ששייך לנשים…