שניתן לזהותו מתוך עולם המושגים הקיים סביבנו.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי