גישה באמנות בתחום הביקורת או בתחום היצירה, הדבקה או תלויה בצורות מסוגננות ובשיטות של קומפוזיציה. בתחומי העיצוב הפורמליזם מבטא גישה בהבנת מוצרי העיצוב המתרכזת בצורתו החיצונית של החפץ ובהתפתחותו הצורנית. גישה זו שונה מגישת הביקורת הסמיוטית (ראה סמיוטיקה) המתעניינת במשמעות הסמלית של המוצר, ומן הגישה החברתית העוסקת בקונטקסט החברתי, הכלכלי והפוליטי העומד מאחורי עיצובו של החפץ.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי