זרם מחשבה המאמץ גישה תרבותית השוללת את התפישה הרציונלית והאופטימית הטמונה ביסוד המבנה (הסטרוקטורה) שדגלה בה התפישה הסטרוקטורליסטית. הפוסט- סטרוקטורליסטים מבליטים את הממד האידאולוגי של הסטרוקטורה כממד מגביל וחוסם, ומציעים לחקור את המשמעויות השונות שהיא מגלמת בתוכה.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי