03-5612029 מכללת קונספט | מכללה למקצועות העיצוב | לימודי מכינה לעיצוב ואדריכלות

פוסט-סטרוקטורליזם/פוסטסטרוקטורליזם (Post-Structuralism)

פוסט-סטרוקטורליזם/פוסטסטרוקטורליזם (Post-Structuralism)

זרם מחשבה המאמץ גישה תרבותית השוללת את התפישה הרציונלית והאופטימית הטמונה ביסוד המבנה (הסטרוקטורה) שדגלה בה התפישה הסטרוקטורליסטית. הפוסט- סטרוקטורליסטים מבליטים את הממד האידאולוגי של הסטרוקטורה כממד מגביל וחוסם, ומציעים לחקור את המשמעויות השונות שהיא מגלמת בתוכה.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי
2017-02-12T22:41:24+03:00