מונח המתייחס לאפיון אמנותם של אמנים מסוימים – פול סזאן, וינסנט ואן גוך, ופול גוגין -שפעלו בשנים האחרונות של המאה התשע-עשרה ובראשית המאה העשרים. למרות היותם שונים זה מזה לחלוטין, הדבר המשותף להם הוא הדחייה של העניין בנטורליזם שהעסיק את האימפרסיוניזם.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי