גישה עיצובית השמה את הדגש על ביצוע ותפקוד: שימושיותם של המבנה והחלל באדריכלות או שימושיותו של החפץ המעוצב. הדוגלים בגישה זו גרסו כי יופיו של חפץ או בניין נובע מאיכות תפקודו, בהתאם לססמה "צורה משועבדת לתפקוד" (Form Follows Function). בגדים פונקציונאליים מקנים ללובש חופש תנועה ותחושת נוחות ואין בהם תוספות מיותרות או מכבידות . הגישה הפונקציונאלית לבגד החלה להתפשט בתקופה שלאחר מלחמת העולם הראשונה וזאת מתוך הבנת הצרכים היום-יומיים של האדם והצורך במתן פתרון הולם לצרכים אלה .

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי