שיטה פילוסופית (מיסודו של הפילוסוף הצרפתי אוגוסט קונט (Comte) במאה התשע-עשרה) השוללת את המטפיזיקה וקובעת כי העובדות המדעיות והניסיון החושי הם המשמשים יסוד להכרת העולם ולאמת המציאותית, ולא החיפוש אחר סיבות נעלמות ובלתי ידועות. בימינו פורש כיוון זה כמתן עדיפות ללימוד מדעי הטבע.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי