קו חד ממדי ורציף. עקומה היא קו ישר שהופעלו עליו פעולות של עיקום ופיתול, מבלי לקרוע אותו.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי