נקודת מפגש הלובשת צורה פיסית בה מוגשמים ונפגשים זרמים יצירתיים שונים עם צורך ספציפי תוך נקיטת עמדה ביחס לתרבות העכשווית.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי