רישום גולמי, מתווה רעיוני המובע ברישום ללא כניסה לפרטים. סקיצה יכולה להיות הכנה לציור או למודל.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי