כינוי לכלל אורכי-הגל והתדירויות של קרני האור. ניתן לפרק את קשת הצבעים ע"י מנסרה. בספקטרום ישנו תחום הנראה בעין האנושית וכן תחום שמעבר לנראה (אינפרה ואולטרה).

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי