סיור מקדים לבדיקת השטח עם הלקוח וצוות ההפקה, בעיקר באירועים גדולים ובשטחים גדולים

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי