הצורה הזורמת, או שימוש בקו הזורם. גישה עיצובית הדוגלת בשימוש במאפיינים של הצורה האווירודינמית לעיצובם של חפצים ניידים ונייחים גם יחד. גישה עיצובית זו צמחה בשנות השלושים, שנות השפל הכלכלי בארצות הברית, במידה רבה על מנת לסבר את עיני הצרכנים ולהגדיל את המכירות.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי