האחדה. שיטה לייצור חלפים לסדרות ייצור גדולות. ייצור תעשייתי סטנדרטי אחיד של חלקי המוצר הנתון מבטיח חלקים הניתנים להחלפה במידת הצורך לשם הארכת חיי תפקוד המוצר.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי