מושג המביע התנגדות, ואף זלזול, כלפי הגישה האמריקנית שעל פיה חזות החפץ מעוצבת בעיקר לשם העלאת רמת המכירות. גישה זו צמחה בשנות השלושים והיא מזוהה בעיקר עם סגנון הסטרימפורם ובהמשך גם עם העיצוב של כלכלת השפע בארצות הברית במהלך שנות החמישים והשישים.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי