שילוב של אלמנטים גרפיים וטיפוגרפיים בממדי ענק בתוך בניינים. מילים ודימויים משולבים כחלק מן הבניין, ולא נוספים עליו כשלט חיצוני על קירות. המונח נולד באמצע שנות השישים במסגרת השיח על הפונקציה הסימבולית של ביניינים שהתפתח מאוחר יותר בשנות השבעים בחשיבה הפוסט-מודרנית של האדריכל רוברט ונטורי.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי