נתונים המתארים סגנון חיים או הלך רוח של קהל המטרה. בניגוד לנתונים דמוגראפיים עובדתיים.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי