נתונים סוציו-אקונומיים של לקוח: גיל, מין, מקום מגורים, מצב משפחתי, השכלה, הכנסה וכו'.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי