נקודה על מבנה, בנין, תורן וכל אתר עבודה שמתבצעת עליו עבודה בגובה, ושמתחבר אליה אמצעי הקשירה של העובד בכל אמצעי חיבור לרשת בטיחות.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי