נקודה הנמצאת בגובה עינו של הצופה, אליה מתנקזים הקווים המקבילים הנראים במרחב. נקודה זו מהווה חלק מחישובי הפרספקטיבה המדעית.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי