מציינת מקום במרחב. לנקודה אין ממד – היא חסרת אורך, רוחב וגובה.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי