סוג של נייר ממוחזר, בד"כ משולבים בו מיני עלים ופרחים – נייר יקר יחסית.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי