השקפה המערערת על ערכים מסורתיים ואמונות ותופסת את הקיום כחסר משמעות ותכלית; תורה השוללת כל בסיס אובייקטיבי לאמת, שוללת מעיקרו גם את המשטר החברתי הקיים עד כי להשקפתה יש צורך בהרס הקיים ללא קשר לבניית חלופה. במאה התשע-עשרה ברוסיה פעלה תנועה בעלת השקפה ניהיליסטית שגיבשה תכנית למהפכה ונקטה פעולות של טרור ורציחות.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי