מגמה אמנותית שרווחה ברחבי אירופה במחצית השנייה של המאה התשע-עשרה, והתרכזה בעיקר בתיאור של נושאים מחיי היומיום. למגמה אמנותית זו הייתה מקבילה בספרות של אמיל זולה והאחים גונקור. עם אמני הנטורליזם נמנים אמנים המזוהים עם זרמים שונים כמו אדגר דגה ואדולף פון מנזל. במשמעותו הנוספת מאפיין המונח אמנות השואבת את נושאיה מן הטבע, ומתארת במדויק את נושא היצירה (ראה, למשל, ג'אנלורנצו ברניני, אפולו ודפנה, המאה השבע-עשרה)

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי