שם מותג של לוחות במה מחומר יצוק בתוך מסגרות אלומניום הלוחות מונחים על תשתית פיגומי "לאייר" ומורכבות ללא הברגה. פלטות הבמה מיוצרות בשוייץ ומויבאות לארץ ע"י מספר חברות מצומצם.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי