סגנון האמנות, האדריכלות והאמנויות שרווח באירופה ובארצות הברית בין השנים 1770 עד 1830 לערך. מקורו של הסגנון בעניין הנלהב שגילו יוצרים והוגי דעות בתרבות הקלסית היוונית-רומית, והוא היווה ביטוי לדחייה של הסגנון העמוס בעיטורים של הרוקוקו. הסגנון מאופיין בערכים חזותיים של איזון, בהירות ואיפוק. הצייר ז'אק-לואי דוויד הוא הנציג המובהק של הנאו-קלסיציזם בתקופה ובנסיבות שלאחר המהפכה הצרפתית. המונח משמש בהרחבה לתאר כל ביטוי של חזרה למקורות הקלסיים.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי