מונח המאפיין את תופעת התחייה של הסגנון הגותי (רווח ברחבי אירופה במאות השלוש-עשרה והארבע-עשרה באדריכלות, בציור בפיסול ובאומנויות). רווחה בעיקר באנגליה ובארצות הברית ממחצית המאה השמונה-עשרה ועד מחצית המאה התשע-עשרה. הסגנון הגותי יושם על כל סממניו בכל סוגי הבניינים – מבני ציבור ובניינים פרטיים – ובאומנויות: הפרופורציות המוארכות, וסגנון העיטורים המחודד והעמוס בפרטים. לדוגמה, בניין הפרלמנט של לונדון, שתוכנן על ידי צ'רלס ברי ואוגוסטוס פוג'ין ובנייתו הושלמה בשנת 1860.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי