החלק האופקי העליון של פתח הדלת.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי