פוטוריסט איטלקי מתחילת המאה שכתב מניפסט הקרוי על שמו, השר שיר הלל למכונה, לקדמה, למהירות ולכוח.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי