חלק במכונת התפירה.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי