גוף קירור עצמאי ונייד המופעל באמצעות מקור חשמל ומכיל מכל מים ומכל קרח. המצנן מפיק אוויר קר ולח ומתאים לקירור של עד 65 מ"ר בטח סגור ומקורה.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי