אדם שתפקידו לטפל במכלול השלם הכולל אדמיניסטרציה, תוכן וביצוע. המפיק לעתים יוזם ו/או מממן את האירוע.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי