מסך מיוחד הנוצר ע"י קומפרסור השואב מים ופולט אותם בעוצמה, כך שנוצר מיסוך עליו ניתן להקרין באמצעות מקרן מתאים. מצריך בניית אימג'ים מיוחדים. קיימים סוגים של מסכים המתאימים לפעילות חוץ ומצריכים מקווה מים, מסכים אלו יוצרים מניפה המתאימה להקרנה של עד 20 על 15 מ'. וקיימים סוגים המתאימים לפעילות פנים ואינם מצריכים מקווה מים, מקרנים אלו קיימים במקטעים של 3 מ' אורך ומגיעים עד גובה של 5 מ'.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי