מסגרת פח או קרטון אליה מוכנס פילטר צבע ומותקנת בקדמת הפנס במרחק מה מהנורה המפיצה חום רב. לתאורה שאינה מיועדת להיות צבעונית אין התקן למסגרת צבע משום שפילטר הצבע העשוי מחומרים העמידים בחום אינו מספק הגנה מפני הלהט של מקור האור.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי