מנורה המאירה אור לבן יותר ממנורת ליבון רגילה אך פחות לבן ממנורת כספית.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי