האחראי השיווקי של מוצר מסוים מטעם היצרן או המשווק – מנהל את כל הפעילות השיווקית של המוצר.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי