אחראי על האזור של הבמה באירועים.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי