הממונה והאחראי לארגון האירוע ולניהולו.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי