בקשה לקבלת הצעות ממספר ספקים, אשר מהן תיבחר הצעה אחת עפ"י שיקולי עורך המכרז.

ישנם מכרזים פתוחים, המוצעים לכל המעוניין, ומכרזים סגורים המוצעים רק למי שעורך המכרז בוחר.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי