שיווק של אישיות מסוימת, להבדיל ממוצר, אשר עיקר מטרתה לבדל ולבנות זהות ייחודית עבור אותה אישיות. מיתוג אישי נעשה בעזרת שימוש יצירתי בכלי התקשורת השונים – הן התקשורת המקצועית והן כלי תקשורת אחרים הכוללים גם כלי מדיה אינטרנטיים שונים.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי