נוצר באמצעות אסוציאציה בין המוצר ובין דבר מוכר – השוואה בין המוצר ובין גורמים מוכרים אחרים מכורח האסוציאציות, כך שהציבור ייחס למוצר תכונות דומות לגורם ההשוואה האסוציאטיבי.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי