השאלה. ציור לשוני, סוג של דימוי, היוצר זהות משתמעת בין שני דברים שונים. תכונה מסוימת מושאלת ממוצג למוצג ומעניקה לציור הלשוני החדש משמעות נוספת ויופי מעל ומעבר להיגיון הגלוי של הצירוף המילולי החדש.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי