יחידה שמטרתה לחבר בין שני אלמנטים או יותר. קיימים מחברים של מערכות שונות, קיימים מחברים בעלי זויות ומספר נקודות חיבור שונות.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי