מודל ייתכנות גושני.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי