הקמה ניסיונית של תפאורה או ביתן ללקוח, כבדיקה אחרונה לפני ההקמה בשטח.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי