מוצר העשוי מקשה אחת.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי