יחידה בסיסית שמידותיה מוכפלים בחלקים העיקריים של מבנה אדריכלי, מבנה של יצירת אמנות או של מוצר. באדריכלות, למשל, היחידה הבסיסית יכולה להיות זו של עמוד, או של אמת-מידה מסוימת שהוסכם עליה. האדריכל לה קורבוזיה, אימץ לו כמודול את גובהו של אדם ממוצע – 1.75 מ', אשר כינה אותו בשם "המודולור".

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי