בוחן ומאשר את תוכניות הבמה והקונסטרוקציות. מספק דוח מהנדס לבמות, מתקני במה ותאורה, אוהלים, מתקנים מתנפחים וכו'.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי