בוחן ומאשר את בטיחות האירוע, דרכי מעבר, יציאות חירום, שילוט הכוונה, מחסומים, כיוון קהל ועוד. מהנדס חשמל בוחן ומאשר את תוכניות ההקמה הקשורות במערכת החשמל.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי